Ref. OOS2021131

Bouwgrond voor alleenstaande woning op unieke landelijke locatie: BOUW HIER AAN 6% BTW ipv 21 % BTW!!!!

275.000
EUR
grond
597 m²
Maak een afspraak
Jouw expert
Jo Joos Colpaert
Meer over
deze grond
BOUW AAN 6% IPV 21 % BTW. Dit perceel komt in aanmerking voor een verlaagd BTW-stelsel. Dit stelsel is slechts tijdelijk dus u heeft nu een unieke kans om goedkoper te bouwen dan voorheen! GRIJP NU KANS! ALLEENSTAANDE BEBOUWING!
Bouwmogelijkheden: Voor dit perceel is er geen specifiek BPA van toepassing waardoor uw vrijheid tot ontwerp van woning een stuk groter wordt. Het spreekt voor zich dat de nieuwe woning wel dient te voldoen aan de goede ruimtelijke ordening.
Het perceel valt onder het gewestplan Diksmuide-Torhout.
“De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.”
“Het betreffende perceel is gelegen in de rand van de woonkern Zevekote, in een omgeving met enkel vrijstaande eengezinswoningen en palend aan een open agrarisch gebied.
Het perceel heeft een oppervlakte van 597m2 wat zich leent voor een eengezinswoning.
Er zijn geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing.”
Technisch
Totale opp.
597 m²
Kadastraal inkomen
in aanvraag
Stedenbouw
Bouwvergunning
nee
Verkavelingsvergunning
nee
Recht van voorkoop
nee
Overstromingsgevoelig
nee
Dagvaarding voor
stedenbouwkundige overtreding
nee
Legal & info
1) Stedenbouwkundige bestemming

Wg: Woongebied
Wche: Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde
Wp: Woonpark
Wug: Woonuitbreidingsgebied
Igb: Industriegebied
Iab: Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen
Gdr: Gebied voor dagrecreatie
Gvr: Gebied voor verblijfsrecreatie
Ag: Agrarisch gebied
Lwag: Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Bg: Bosgebied
Ng: Natuurgebied
Nr: Natuurreservaat
Pg: Parkgebied
Sbnb: Stedenbouwkundige bestemming niet beschikbaar

2) Beschermd erfgoed: ja of neen
3) Geïnventariseerd erfgoed:

Inventaris van archeologische zones
Inventaris van bouwkundig erfgoed
Inventaris van historische tuinen en parken
Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
Landschapsatlas
Niet van toepassing

4) Afgebakende oeverzone: afgebakend overstromingsgebied, afgebakende oeverzone of niet van toepassing
5) Gevalideerd as-builtattest: ja of neen
6) Keuringsattest elektriciteit: ja (conform of niet conform) of neen of niet van toepassing

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met onze lokale experten en zij helpen jou een pand te zoeken op basis van jouw criteria.
help me mijn droompand te vinden