Nog vragen? Het snelste
antwoord vind je hier.

Gratis en vrijblijvend advies van een expert in je buurt? Contacteer ons.

Verkopen

Mag ik zelf verkopen nadat jullie een schatting gedaan hebben?

Ja, een schatting is steeds gratis en vrijblijvend.

Wat zijn de kosten bij de verkoop van een huis of appartement?

De kost voor het verkopen van je woning is afhankelijk van de ligging, groote, staat en beschikbare documenten.

1. Energieprestatiecertificaat (EPC)
• Appartement < 150 m²: €225
• Duplex/groot appartement > 150 m²: €235
• Rijwoning < 250 m²: €240
• Grote rijwoning > 250 m²: €240
• Halfopen bebouwing < 250 m²: €240
• Grote halfopen bebouwing > 250 m²: €240
• Open bebouwing < 300 m²: €240
• Grote open bebouwing > 300 m²: €250

*Prijzen ex BTW.

2. Elektrische keuring
Woningen met een elektrische installatie van voor 1 oktober 1981 dienen steeds gekeurd te worden voor verkoop. Deze kost bedraagt gemiddeld €125 tot €175.

3. Certificaat stookolietank
Dit certificaat is geen wettelijk verplicht onderdeel bij verkoop, wél moet deze aangevraagd zijn tegen het verlijden van de notariële akte. De kostprijs van dergelijke keuring varieert tussen de €100 en €150.

4. Notariskosten
Voor zijn of haar geleverde diensten, zoals het aanvragen van wettelijk verplichte attesten en vergunningen; rekent de notaris gemiddeld tussen de €200 en €400 aan.

5. Bodemattest
De kostprijs van een bodemattest bedraagt €54 per kadastraal perceelnummer.

6. Stedenbouwkundig uittreksel en inlichtingen
Deze kostprijs hangt af van gemeente tot gemeente, maar bedraagt gemiddeld €100.

Afhankelijk van de periode waarin je verkoopt, moet je mogelijk meerwaardebelasting betalen. 

Verkoop jij je woning opnieuw binnen de 5 jaar na aankoop? Dan moet je een belasting van 16,5% op de meerwaarde van je huis of appartement betalen. Echter, als het je eigen woning is die je ook echt zelf bewoond hebt gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden; vermijd je de meerwaardebelasting.

Zo wordt de meerwaardebelasting berekend:

(Aankoopsom van de woning + de notariskosten + de facturen van bouw- of renovatiekosten door geregistreerde aannemers + 5% meerwaarde per jaar) – de verkoopprijs.

Mag ik zelf mijn woning verkopen, ook al heb ik een makelaar?

Dit hangt af van het type contract dat je hebt afgesloten.

Exclusief contract
Je mag zelf niet overgaan tot de verkoop van je woning. Doe je dit toch, dan ben je de makelaar een gedeelte (max. 75%) van de commissie verschuldigd.

Niet-exclusief contract
Iedereen kan de woning verkopen wanneer die een kandidaat-koper heeft gevonden: makelaars, jijzelf, maar ook notaris of om het even welke derde persoon.

Co-exclusief contract
Hierbij geef je meerdere makelaars de exclusiviteit om de woning te verkopen. Het vinden van een koper gebeurt wel steeds in overleg met de betrokken makelaars. Je zoekt hier niet zelf naar een koper zonder tussenspraak van de makelaars.

Hoeveel kost een makelaar?

Dit is afhankelijk van de ligging, grootte en staat van je eigendom. 

Voor meer informatie hieromtrent, kan je een gratis en vrijblijvende waardebepaling aanvragen.

Wat is een postinterventiedossier en is dit verplicht?

Een postinterventiedossier bevat alle informatie die de koper nodig heeft om de woning veilig te ontleden, namelijk:
• identiteitsgegevens van de architect en aannemers die de woning hebben gebouwd
• bouwplannen
• het lastenboek van je woning, waarin alle gebruikte materialen zijn opgesomd
• eventuele technische fiches (bv. elektriciteitsplan, ventilatieplan, overzicht van de waterleidingen)
• aankoopfacturen, garantiebewijzen en onderhoudsinstructies van elektrische toestellen.

Het postinterventiedossier is verplicht bij de verkoop van een woning wanneer:
• de bouw is begonnen na 01/05/2001
• er werken zijn uitgevoerd sinds 01/05/2001 door één of meerdere aannemers. 

De eigenaar van de woning dient het postinterventiedossier bij te houden. 

Kan ik mijn woning discreet verkopen?

Verkies je een discrete aanpak, dan hebben wij een formule op maat om de juiste doelgroep te bereiken.

Via ons uitgebreid netwerk en aangepaste publiciteit leggen we persoonlijk contact met kandidaat-kopers.

Meer info? Neem contact met ons op.

Kan ik de verkoopopdracht vroegtijdig stopzetten?

Wil je als verkoper-opdrachtgever de verkoopopdracht vroegtijdig stopzetten? Dan dien je met volgende clausules die werden opgenomen, rekening te houden:

1. Herroepingsbeding
Je hebt het recht om de overeenkomst met de makelaar te annuleren binnen de 7 werkdagen na ondertekening binnen de verkoopruimte. Werd de opdracht buiten de verkoopruimte (bv. bij je thuis) ondertekend, dan bedraagt het herroepingstermijn 14 kalenderdagen.

Gaf je de makelaar de opdracht om meteen aan de slag te gaan met de verkoop, namelijk tijdens het herroepingstermijn? Dan mag hij wel een vergoeding vragen voor de prestaties die hij al verrichte (fotoreportages e.d.).

2. Opzegbeding
Je hebt het recht om eenzijdig de overeenkomst met de makelaar op te zeggen, maar de makelaar mag hier wel een opzegvergoeding voor vragen. Deze bedraagt maximaal 50% van het voorziene commissieloon.

3. Lijstbeding
Zeg je de verkoopopdracht op, dan kan de makelaar je binnen de 7 werkdagen een lijst  overmaken met de namen van alle personen aan wie hij in het kader van de verkoop informatie verschaft heeft. Verkoop je binnen de 6 maanden aan één van deze personen, dan ben je de makelaar toch zijn commissieloon verschuldigd.

4. Clausule van stilzwijgende verlenging
Heb je na het verstrijken van de overeengekomen duurtijd de verkoopopdracht niet opgezegd, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Je hebt daarna steeds de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Wil je toch meteen opzeggen? Dan ben je een opzegvergoeding van maximaal 50% van het voorziene commissieloon verschuldigd.

Hoelang kan ik nog in mijn woning wonen na verkoop?

Als verkoper moet je de woning verlaten bij het verlijden van de notariële akte, daar op dat moment het genotsrecht aan de koper wordt overgedragen.

Er kan eventueel een bezettersvergoeding afgesproken worden met de koper. Dit is geen huurcontract maar een onderlinge overeenkomst tot gemoedkoming. 

Wat moet ik doen wanneer ik mijn authentieke akte niet meer kan vinden?

De notariële akte die je als koper krijgt is een kopie. De officiële akte wordt altijd door de notaris bewaard. 

Moet ik het hoogste bod aanvaarden?

Het is steeds de verkoper die beslist of hij het bod aanvaardt of niet. Je bent dus niet verplicht om je eigendom te verkopen als een kandidaat het hoogste biedt, of als de vraagprijs wordt geboden. 

Bieden meerdere kandidaat-kopers de vraagprijs, dan kan je een tegenbod doen. Let wel op, want een tegenbod van de verkoper is bindend wanneer de koper akkoord gaat.

Wanneer geniet ik van het verlaagde btw-tarief van 6% voor nieuwbouw?

Tussen 01/01/2021 en 31/12/2023 geniet je bij de aankoop van nieuwbouwwoningen en -appartementen van een verlaagd BTW-tarief: 6% in plaats van 21%.

Om van het verlaagde tarief te kunnen genieten, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:
• Je koopt de woning als natuurlijk persoon, niet als vennootschap
• Je mag geen andere eigendommen bezitten
• De woning moet minstens 5 jaar je enige eigen woonplaats zijn*

*Zoniet zal je het BTW-voordel pro rate temporis moeten terugbetalen.


Hoelang moet ik wachten op het verlijden van de akte?

Het termijn tussen ondertekening van de compromis en het verlijden van de akte bedraagt maximaal 4 maanden.

Indien er met een aankoop- en verkoopbelofte gewerkt wordt kan dit langer dan vier maanden. Hierbij moet er wel rekening gehouden worden dat de registratierechten na vier maanden al betaald moeten worden. 


Kopen

Hoe breng ik een geldig bod uit?

Een bod breng je schriftelijk uit ter attentie van de verantwoordelijke makelaar. Let wel op, want zodra een bod is uitgebracht, is deze bindend.

Ben je nog niet zeker dat je een lening bij de bank kunt verkrijgen, voeg dan zeker een opschortende voorwaarde toe aan je bod. Met een opschortende voorwaarde kan je bod als ‘onbestaand’ worden beschouwd als niet aan die voorwaarden wordt voldaan. Wanneer het dus achteraf niet mogelijk blijkt om een lening te krijgen, kan je van de aankoop afzien.

Kan ik een bod terug intrekken?

Van zodra je een bod hebt uitgebracht, is deze bindend. Beslis je achteraf om de woning toch niet aan te kopen, dan kan de verkoper een schadevergoeding van 10% eisen.

Welke kosten zijn verbonden aan de aankoop van een woning?
Registratierechten

• Enige gezinswoning: 3% van de aankoopprijs of 1% als je overgaat tot een ingrijpende energetische renovatie
• Tweede verblijf of bouwgrond: 12%

Ereloon van de notaris
Het ereloon van de notaris bedraagt tussen de 0,057% en 1,3%. Hoe hoger de verkoopprijs, hoe lager het percentage.

Administratieve kosten
Voor onderstaande administratieve opzoekingen vraag de notaris een provisie

• Opzoekingen: fiscaal, stedenbouwkundig, kadastraal, hypothecair..
• Attesten: bodem, hypotheek...
• Kosten voor de neerlegging van de akte
• Kosten voor de hypothecaire inschrijving
• Diverse kosten: dossier, postzegels, kopieën...

BTW
Op het ereloon van de notaris en de administratieve kosten betaal je 21%.

OVERIGE 

  • Kadastraal uitreksel: € 10 
  • Opvragingen syndicus: € 100 à 200 

Kan ik een woning cash aankopen?

Het is absoluut verboden om de aankoop van onroerende goederen te financieren met cash geld.

Moet ik een voorschot betalen bij de aankoop van een woning?

Samen met de verkoper(s) kunnen jullie vrij overeenkomen of er al dan niet een voorschot op de aankoopprijs moet betaald worden. Dit bedrag is onderling vrij te bepalen, maar gebruikelijk betreft dit 10% van de aankoopprijs.

Welk budget heb ik nodig voor de aankoop van een woning?

De gangbare regel is dat je 20% van de aankoopprijs zelf zou moeten neertellen. Voor de overige 80% kan je aankloppen bij de bank.

Mogen er al renovatiewerken uitgevoerd worden tussen compromis en akte?

Doorgaans vindt de ingenottreding en de overdracht van het eigendom plaats bij het verlijden van de authentieke akte. Als de verkoper toch akkoord gaat hiermee, kan er een sleutelovereenkomst getekend worden.

Hierbij zijn volgende zaken belangrijk:
• Jullie dragen vanaf dan ook het aandeel in de onroerende voorheffing voor het lopende jaar. Wie het genot heeft, draagt uiteraard ook de lasten.
• Jullie dienen een brandverzekering af te sluiten.
• Jullie dienen de werking die uitgevoerd zullen worden, gedetailleerd hierin moeten oplijsten.

Let wel op, want een sleutelovereenkomst tekenen is altijd een risico als de verkoop om één of andere reden niet doorgaat. We raden dit dus niet aan. Probeer eerder de akte zo spoedig mogelijk te ondertekenen. Zo riskeren jullie geen verloren tijd en geld.

Wanneer kan ik als koper een opzeg geven aan de huidige huurder?

Als nieuwe verhuurder heb je dezelfde rechten en plichten als jouw voorganger. Wil je het contract opzeggen, dan moet je de gewone procedure volgen. Deze procedure hangt af van de looptijd van het contract.

Enkel onder bepaalde omstandigheden mag je het huurcontract vroegtijdig opzeggen, bijvoorbeeld wanneer je de woning zelf wil betrekken.

Waar kan ik de panden die nog niet gepubliceerd zijn, bekijken?

Wij hebben per regio een Facebookgroep waar we exclusieve previews op plaatsen van panden, die nog niet op de website staan gepubliceerd.

Als lid ben jij als eerste op de hoogte van de nieuwe panden bij jou in de buurt!

Wil jij ook behoren tot de groep van jouw regio? Zoek ons op Facebook onder 'sneak peek by Immo Francois - jouw regio'! 


Verhuren

Welke attesten heb ik nodig om een woning te verhuren?

Wil je je eigendom verhuren, dan moet je volgende attesten in orde brengen:

1. EPC-attest
Een energieprestatiecertificaat toont aan hoe energiezuinig een woning of appartement is. Deze is verplicht bij verhuur. 

Meer informatie kan je hier terugvinden: https://www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaten

2. Conformiteitsattest van de gemeente
Een conformiteitsattest kan je aanvragen bij de gemeente en toont al dan niet aan ofdat de huurwoning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet.

Een conformiteitsattest is niet in alle gemeentes verplicht. Meer informatie kan je hier terugvinden: https://www.vlaanderen.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen

3. Een keuringsattest van de elektrische installatie
Dit is niet verplicht, echter moet de installatie wel voldoen aan enkele minimum vereisten.

Heb je twijfels of vragen hieromtrent? Kom gerust eens langs bij ons op kantoor

Hoe zeg ik als verhuurder het huurcontract op?

Wil je als verhuurder het huurcontract voortijdig opzeggen, dan dien je met een aantal wettelijke bepalingen rekening te houden. Deze tijd afhankelijk van de duurtijd van de overeenkomst:

1. Normale duur (9 jaar)
2. Korte duur (max 3 jaar)
3. Lange duur (> 9 jaar)
4. Alternatieve opzegmogelijkheden

Meer informatie vind je hier of bij de Immo Francois vastgoedmakelaar in je buurt.

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde vaststelling van de feitelijke toestand van een onroerengd goed op een bepaald moment. In dit document worden alle bijzonderheden en kenmerken vermeldt. Vaak aangevuld met foto's ter verduidelijking.

De plaatsbeschrijving wordt aangemaakt bij de aanvang of stopzetting van een huurcontract. In de wet staat duidelijk gesteld dat een plaatsbeschrijving 'op tegenspraak' moet opgemaakt zijn. Dit houdt in dat beide partijen de mogelijkheid moeten hebben om aanwezig te zijn bij de opmaak van de plaatsbeschrijving zodat ze hun opmerkingen kenbaar kunnen maken aan de plaatsbeschrijver.


Waarom is een plaatsbeschrijving nodig?

De plaatsbeschrijving is essentieel om beide partijen te beschermen. Met een plaatsbeschrijving zorg je ervoor dat de toestand bij het begin van de huurovereenkomst kunnen vergelijken met de toestand op het einde van de huurovereenkomst. Zo kan eventuele schade aan de huurwoning vastgesteld worden. 

Wat zijn de kosten van een plaatsbeschrijving?

Er kan enerzijds geopteerd worden om zelf een plaatsbeschrijving op te maken. Anderzijds kan het document opgemaakt worden door een deskundige. Indien er beslist wordt om een deskundige aan te stellen dan worden de kosten gesplitst tussen de verhuurder en de huurder.

De prijs van een plaatsbeschrijving is afhankelijk van de oppervlakte van het pand. De bedragen zullen afhangen van de deskundige en de situatie. 

Wat is een huurwaarborg?

Dit is het bedrag dat de huurder bij de aanvang van de huurovereenkomst meestal op een geblokkeerde rekening stort. Indien alle verplichtingen uit het contact nageleefd zijn krijgt de huurder op het einde van de huurperiode Op het einde van de huurperiode krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle verplichtingen uit het contract nageleefd heeft. Bij huurschade mag de verhuurder de kosten voor de herstellingen afhouden van de huurwaarborg. 

De huurder kan de huurwaarborg en de intresten of een deel ervan enkel terugkrijgen met een schriftelijk akkoord van de verhuurder.

Niet gevonden wat je zocht?

Neem contact op met onze lokale experten en zij helpen jou een pand te zoeken op basis van jouw criteria.
help me mijn droompand te vinden